)

Điều hòa Panasonic CU/CS-N9WKH-8

7,450,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 9000 BTU (1HP) model CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8

9,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 12000 BTU (1,5HP) model CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N18VKH-8

14,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 18000 BTU (2HP) model CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N24VKH-8

20,330,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 24000 BTU (2,5HP) model CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-XPU9WKH-8

8,830,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại Inverter 9000 BTU (1HP) model CU/CS-XPU9WKH-8

Điều hòa Cassette Panasonic CU/CS-PC18DB4H

0 VND

Điều hòa âm trần Cassette 1 chiều Panasonic CU/CS-PC18DB4H (Mini cassette non-inverter)

Điều hòa Panasonic CU/CS-U9VKH-8

9,580,000 VND

Điều hòa PANASONIC loại Inverter 1 chiều CU/CS-U9VKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12VKH-8

11,700,000 VND

Điều hòa PANASONIC treo tường loại Inverter 1 chiều CU/CS-U12VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại Inverter CU/CS-U18...

18,800,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-U18VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-U24...

25,250,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại inverter CU/CS-U24VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-XPU...

10,890,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-XPU12WKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-PU1...

16,950,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-PU18VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter CU/CS-VU9SKH-8

0 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter cao cấp CU/CS-VU9SKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-VU12SKH-...

0 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter cao cấp CU/CS-VU12SKH-8

Điều hòa âm trần Cassette 1 chiều Panasonic CU/CS...

0 VND

Điều hòa âm trần Cassette 1 chiều Panasonic CU/CS-PC24DB4H (Mini Cassette non-inverter)

Điều hòa âm trần cassette Panasonic 1 chiều CU/CS...

0 VND

Điều hòa âm trần cassette Panasonic 1 chiều CU/CS-D28DB4H5