)

Điều hòa Panasonic CU/CS-N9VKH-8

7,550,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 9000 BTU (1HP) model CU/CS-N9VKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N12SKH-8

9,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 12000 BTU (1,5HP) model CU/CS-N12SKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N18TKH-8

14,600,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 18000 BTU (2HP) model CU/CS-N18TKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N24TKH-8

25,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 24000 BTU (2,5HP) model CU/CS-N24TKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-PU9VKH-8

9,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại Inverter 9000 BTU (1HP) model CU/CS-PU9VKH-8

Điều hòa Cassette Panasonic CU/CS-PC18DB4H

0 VND

Điều hòa âm trần Cassette 1 chiều Panasonic CU/CS-PC18DB4H (Mini cassette non-inverter)

Điều hòa Panasonic CU/CS-U9TKH-8

9,550,000 VND

Điều hòa PANASONIC loại Inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8

11,650,000 VND

Điều hòa PANASONIC treo tường loại Inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại Inverter CU/CS-U18...

18,400,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-U18TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-U24...

0 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại inverter CU/CS-U24TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-PU1...

10,950,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-PU12TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-PU1...

17,000,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-PU18TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter CU/CS-VU9SKH-8

0 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter cao cấp CU/CS-VU9SKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-VU12SKH-...

0 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter cao cấp CU/CS-VU12SKH-8

Điều hòa âm trần Cassette 1 chiều Panasonic CU/CS...

0 VND

Điều hòa âm trần Cassette 1 chiều Panasonic CU/CS-PC24DB4H (Mini Cassette non-inverter)

Điều hòa âm trần cassette Panasonic 1 chiều CU/CS...

0 VND

Điều hòa âm trần cassette Panasonic 1 chiều CU/CS-D28DB4H5