Tủ đứng 1 chiều Non-inverter CU/CS-C45FFH

Liên hệ

ĐIỀU HÒA tủ đứng 1 chiều non-inverter Panasonic 45.000btu (5.0HP) Model: CU/CS-C45FFH

Tủ đứng 1 chiều Panasonic Non-inverter CU/CS-C28FF...

Liên hệ

ĐIỀU HÒA tủ đứng 1 chiều Panasonic Non-inverter 28.000btu. Model: CU/CS-C28FFH

Tủ đứng 1 chiều Panasonic Non-inverter CU/CS-C18FF...

Liên hệ

ĐIỀU HÒA tủ đứng 1 chiều Panasonic Non-inverter 18.000btu (2.0HP) Model: CU/CS-C18FFH