Điều hòa Panasonic CU/CS-N9WKH-8

7,450,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 9000 BTU (1HP) model CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8

9,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 12000 BTU (1,5HP) model CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N18VKH-8

14,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 18000 BTU (2HP) model CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N24VKH-8

20,330,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 24000 BTU (2,5HP) model CU/CS-N24VKH-8