Điều hòa Panasonic CU/CS-N9VKH-8

7,550,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 9000 BTU (1HP) model CU/CS-N9VKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N12SKH-8

9,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 12000 BTU (1,5HP) model CU/CS-N12SKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N18TKH-8

14,600,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 18000 BTU (2HP) model CU/CS-N18TKH-8

Điều hòa Panasonic CU/CS-N24TKH-8

25,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại thông thường 24000 BTU (2,5HP) model CU/CS-N24TKH-8