Điều hòa Panasonic CU/CS-XPU9WKH-8

8,830,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại Inverter 9000 BTU (1HP) model CU/CS-XPU9WKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-XPU...

10,890,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-XPU12WKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-PU1...

16,950,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-PU18VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-PU24TKH-...

Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-PU24TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-XPU...

17,150,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-XPU18WKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-XPU...

23,550,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-XPU24WKH-8