Điều hòa Panasonic CU/CS-PU9VKH-8

9,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại Inverter 9000 BTU (1HP) model CU/CS-PU9VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-PU1...

10,950,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-PU12TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều loại inverter CU/CS-PU1...

17,000,000 VND

Điều hòa PANASONIC 1 chiều loại Inverter CU/CS-PU18TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-PU24TKH-...

Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-PU24TKH-8